Om TekFem

TekFem er en frivillig studentforening for kvinner som studerer teknologiske- og naturvitenskaplige fag ved Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder. Gjennom studentsosiale aktiviteter, foredrag og felles lunsjer jobber TekFem for at kvinnelige teknologistudenter får et nettverk på kryss av studium, med mål om å skape mangfold, tilhørighet, felleskap, empowerment og teknologisk nysgjerrighet.

I dag er kvinner fortsatt kun en fjerdedel av ingeniører og teknologer i Norge. Det jobbes kontinuerlig med å få jenter til å velge teknologiske fag, og da er det også viktig med et felles nettverk på studiet og senere i arbeidslivet. Interesse og engasjement innen teknologi og realfag gir spennende og kontinuerlige nye muligheter på et profesjonelt nivå. TekFem er aktivt med på å oppmuntre kvinner og jenter til å verdsette og ta del i utdanning på dette feltet/innen teknologi og realfag.

Vi jobber for å være en arena for kvinnelige studenter til å kunne utfolde og utvikle seg. TekFem er en god arena for kvinnelige teknologistudenter til å kunne videreutvikle sine tekniske interesser og for å bygge hverandre gode samtidig som de kan knytte bånd ut i arbeidslivet og påvirke jenter som kommer etter.

Våre samarbeidspartnere